Reservar

Declaració d'accessibilitat

El portal web de CÀMPING ZUMAIA s'ha desenvolupat adoptant una sèrie de mesures amb l'objectiu de millorar-ne l'accessibilitat, i que pugui ser navegat pel nombre més gran d'usuaris amb independència de les seves limitacions personals o tecnològiques. Per això s'ha treballat sobre la base dels requisits de Prioritat 1 i Prioritat 2 de la Norma UNE 139803:2012 Requisits d'Accessibilitat per a continguts a la web, que es correspon amb el nivell de conformitat AA (Doble-A) de les pautes internacionals d'Accessibilitat per al Contingut Web WCAG 2.0 definides pel Consorci per a la World Wide Web (W3C). S'ha realitzat una comprovació mitjançant eines semiautomàtiques i una auditoria manual del compliment dels requisits aplicables a aquest nivell Doble-A, actualment treballant a la resolució d'alguns problemes identificats. Entre els avantatges que aporta la implantació de les tècniques i els criteris d'accessibilitat als usuaris del lloc web, hi ha els següents: Facilitar l'accés dels usuaris i independentment de les seves capacitats, entorn o infraestructura tecnològica. Facilita l'accés amb diferents navegadors (es visualitza correctament a les darreres versions dels navegadors més habituals com Microsoft Internet Explorer (excepte versió 6 obsoleta), Netscape, Mozilla Firefox, Safari i Google Chrome). Els continguts es presenten estructurats i més clars, facilitant-ne la interpretació. Milloreu la navegació i l'experiència de l'usuari. Per això s'han adoptat, entre altres mesures: Separació entre contingut i presentació utilitzant els fulls d'estil (CSS). S'hi afegeixen alternatives textuals al contingut no textual. Jerarquització del contingut, utilitzat el marcatge estructural i semàntic adequat per a la informació i les relacions existents entre el contingut. Aplicació dels estàndards del W3C. Millora de la navegabilitat, menú de navegació visible a totes les pàgines. La mida del text està definida en unitats relatives perquè es pugui ampliar o reduir l'usuari. El text es pot redimensionar de manera que el puguin llegir persones amb problemes de visió. Utilitzeu CTRL+ o CTRL- Tots els enllaços estan identificats i ofereixen detalls de la funció o destí de l'hiperenllaç. EXCEPCIONS Els continguts disposats per ampliar informació amb formats diferents d'HTML com PDF, majoritàriament, no incorporen característiques d'accessibilitat. COMUNICEU ELS SEUS SUGGERIMENTS Si voleu fer algun suggeriment sobre l'accessibilitat del portal podeu contactar amb nosaltres enviant un missatge de correu electrònic a info@campingzumaia.com
  • Instagram
  • Facebook
  • YouTube
  • Google
  • Flickr
Núm. de registre: PSS00021 | CÀMPING ZUMAIA 1a Categoria Basusta bidea, 16 20750 Zumaia, Gipuzkoa +34 943 86 04 75 info@campingzumaia.com
Logos
Logo Kit Digital